ظهر تابستان است. سايه ها می دانند که چه تابستانی ست. سايه هايی بی لک گوشه ای روشن و پاک. کودکان احساس! جای بازی اينجاست...

زنبق رشتی

Hemerocallis Fulva 6

گل پیازی زنبق رشتی نام علمی: Hemerocallis fulva نام انگلیسی: Orange Daylily خانواده:   علف درختان (Xanthorrhoeaceae) زنبق رشتی رنگ های آتشین زنبق رشتی در بسیاری از مناطق کشور کشت شده و گل های آن بسیار آشنا هستند. خصوصا در نواحی شمالی کشور در کنار رودخانه ها بسیار زیاد دیده می شود. زنبق رشتی بومی آسیا و از جنس سوسن یکروزه …

بیشتر بخوانید

آهار خزنده

Sanvitalia Procumbens 5

گیاه یکساله آهار خزنده نام علمی: Sanvitalia procumbens نام انگلیسی:Creeping zinnia, Mexican creeping zinnia خانواده: گل ستارگان (Asteraceae) آهار خزنده …

بیشتر بخوانید

پیچک ناقوس ارغوانی

Cobaea Scandens 02

گیاه یکساله پیچک ناقوس ارغوانی نام علمی: Cobaea scandens نام انگلیسی: Cup-and-saucer vine, Cathedral bells, Monastery bells خانواده: گل آتشیان …

بیشتر بخوانید

رنگین زبان

Salpiglossis Sinuata 6

گل یکساله رنگین زبان نام علمی: Salpiglossis sinuata نام انگلیسی: Painted Tongue, Scalloped Tube Tongue, Velvet Trumpet Flower خانواده: بادنجانیان …

بیشتر بخوانید

پیچک لوبیاگل

Lablab Purpureus 02

گیاه پیچک لوبیا گل نام علمی: Lablab purpureusVigna aristata,,Dolichos purpureus نام انگلیسی: Hyacinth bean, Dolichos bean, Seim bean, Lablab bean, …

بیشتر بخوانید

دراسنا برگ بلالی

Dracaena Fragrans Massangeana 3

گیاه آپارتمانی دراسنا برگ بلالی نام علمی: Dracaena fragrans نام انگلیسی: Corn plant, Cornstalk dracaena خانواده: مارچوبگان (Asparagaceae) دراسنا برگ …

بیشتر بخوانید

ازگیل ژاپنی

Eriobotrya Japonica 1

درختچه همیشه سبز ازگیل ژاپنی نام علمی: Eriobotrya japonica نام انگلیسی: Loquat, Japanese medlar, Japanese plum, Chinese plum خانواده:گلسرخیان (Rosaceae) …

بیشتر بخوانید

یاس رازقی

Jasminum Sambac 2

یاس رازقی، یاسمن رازقی نام علمی: Jasminum sambac نام انگلیسی: Arabian jasmine خانواده: زیتونیان (Oleaceae) یاس رازقی باغچه به عطر …

بیشتر بخوانید

تاج خار (مرجان)

Euphorbia Milii 02

گیاه مرجان، فرفیون زینتی، تاج خار نام علمی: Euphorbia milii نام انگلیسی: Crown of thorns, Christ plant, Christ thorn خانواده: …

بیشتر بخوانید

صفحه 1 از 5312345»102030Last »