اسطوخدوس

اسطوخدوس

گیاه پوششی اسطوخدوس دریایی

نام علمی: Limonium perezii

نام انگلیسی: Perez’s sea lavender

 

اسطوخدوس دریایی 

منشا: جزایر قناری                              زمان گلدهی: اوایل بهار تا اواخر تابستان

اسطوخدوس دریایی، گونه ای چند ساله، همیشه سبز و واشی است که از ریزوم های چوبی رشد می کند. گونه ای ستبر برای باغ و فضای سبز می باشد. برگ ها قطور، چرمی و تخم مرغی تا دایره ای و سه وجهی و به طول 30 cm (همراه با دمبرگ خود) بوده که در پایه بیساگ می باشند و در حول ساقه می رویند.

گل آذین، سفت، پایه گل منشعب به ارتفاع 45-15 cm  و منتهی به خوشه گل می شود. گل های کوچک دارای کاسبرگ هایی شبیه به اسطوخدوس معمولی و گلبرگ هایی سفید می باشند. در واقع گل ها از دو قسمت تشکیل شده اند، بخش بیرونی، که شامل گلپوش به رنگ بنفش و بخش داخلی شامل جام گل به رنگ سفید می باشد.

گزینه ای بسیار مناسب برای فضای سبز مناطق ساحلی می باشد(مقاوم به افشانه آب و نمک). همچنین در منابع از آن به عنوان گونه ای مقاوم به آتش سوزی یاد شده است. نگهداری از آن ساده بوده و به شوری مقاوم است. در باغ صخره ای و حاشیه کاری نیز مورد استفاده قرار می گیرد. در فضای سبز تباین رنگی خوبی به ویژه بین برگ ها و خوشه گل، ایجاد می کند. در واقع گل ها بر روی ساقه های بسیار منشعب و تقریبا کم برگ به وجود می آیند. مقاوم به گرما می باشد. برای تحریک گلدهی جدید، نیاز است تا گل های پژمرده حذف گردند.

هر دو  تا سه سال در اوایل بهار بهتر است گیاه تقسیم شود. بهتر است برگ های قدیمی تر قبل از ظهور برگ های جدید چیده شوند.

کشت آن به صورت توده ای توصیه می گردد. روش تکثیر آن از طریق بذر و تقسیم بوته است.

عادت رشدی: دارای فرم رشدی بیساگ و نیمه درختچه ای می باشد.

میزان رشد: متوسط، ارتفاع و گسترش آن در حدود 90-60 cm

نیاز نوری: آفتاب کامل.

خاک مطلوب: طیف وسیعی از خاک را با زهکش  مناسب تحمل می کند.

نیاز آبی: مقاوم به کم آبی.

مقاومت به سرما: حساس به سرما.

منبع: شوشتریان، سلمان و علی تهرانی فر. 1390. راهنمای شناسایی و کاربرد 220 گیاه پوششی در فضای سبز. چاپ اول. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

Golvagiah.com

سایت گل و گیاه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۱۰/۲۶
دسته بندی: پست ها,گیاه پوششی

کلیه حقوق وب سایت نزد دانشنامه گل و گیاه محفوظ است.