پارک نیاوران تهران

پارک نیاوران تهران

پارک نیاوران در زمستان ۹۲

شهر اینک دست نیروهای نورانی ست

 بی صدا شب تا سحر
یاران خود را خواند و گرد آورد
جا به جا
در راه ها
بر شاخه ها
بر بام گسترد
صبح گاهان
شهرِ سر تا پا سیاه از
تیرگی های گنهکاران
ناگهان چون نوعروسی در پرندین پوشش پاک سپید تازه
سر بر کرد
شهر اینک دست نیروهای نورانی است
در پس این چهره تابنده
اما
باطنی تاریک دودآلود و ظلمانی است
گر بخواهد خویشتن را زین پلیدی هم بپیراید
همتی بی حرف همچون برف می باید

فریدون مشیری

Golvagiah.com

سایت گل و گیاه

 

کلیه حقوق وب سایت نزد دانشنامه گل و گیاه محفوظ است.