درخت و درختچه

ختمی خفته

تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۱/۲۰
ختمی خفته

درختچه همیشه سبز ختمی خفته نام علمی:  Malvaviscus arboreus نام انگلیسی: Turk’s cap, Sleeping hibiscus, Cardinal’s hat, Turk’s Turban, Wax Mallow خانواده: تیره ختمی (Malvaceae) ختمی خفته گل های زیبای ختمی خفته، غنچه های قرمزی هستند که هرگز باز نمی…

بیشتر بخوانید

ختمی الوان

تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۱/۱۸
ختمی الوان

درختچه گلدار ختمی الوان نام علمی: Hibiscus mutabilis نام انگلیسی: Confederate rose, Cotton rosemallow خانواده:  تیره ختمی Malvaceae ختمی الوان در چین باستان بانوان زیبا را به گل های ختمی الوان تشبیه می کرده اند و این به این دلیل…

بیشتر بخوانید

ختمی درختی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۱/۱۴
ختمی درختی

درختچه گلدار ختمی درختی نام علمی: Hibiscus syriacus نام انگلیسی: Rose of Sharon , Rose mallow خانواده: ختمی یا پنیرکیان (Malvaceae)     ختمی درختی درختچه يا درختی كوتاه، خزان كننده  به ارتفاع 4-3 متر با تاج نامنظم و اغلب…

بیشتر بخوانید

بارانک برگ شانه ای

تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۲/۲۸
بارانک برگ شانه ای

درخت بارانک برگ شانه ای نام علمی: Sorbus aucuparia نام انگلیسی: Rowan, Mountain-ash خانواده:  گل سرخیان (Rosaceae) بارانک برگ شانه ای جنبه های زیبایی: میوه، گل، رنگ آمیزی پاییزی (نارنجی –قرمز) کاربرد: سطوح چمن، پاسیو، گلدان، کنار آب، تک درخت…

بیشتر بخوانید

کاج سیاه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۲/۲۸
کاج سیاه

درخت کاج سیاه  نام علمی: Pinus nigra نام انگلیسی: Black Pine, European Black Pine خانواده: کاجیان  (Pinaceae) کاج سیاه جنبه های  زیبایی: حالت رشد، برگ ها (سوزن ها)    کاربرد: چمنزار، بادشکن، تکدرخت، کنترل فرسایش و آمایش خاک درختی است…

بیشتر بخوانید

فیکوس رُبابی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۲/۱۳
فیکوس رُبابی

انجیر ربابی، فیکوس ربابی نام علمی: Ficus lyrata نام انگلیسی: Fiddle-leaf fig خانواده: توت   Moraceae فیکوس رُبابی درخت همیشه سبز و زیبای فیکوس ربابی، بومی غرب قاره آفریقا است و می تواند به بیش از 15 متر ارتفاع برسد. این…

بیشتر بخوانید

کاج چتری

تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۲/۱۲
کاج چتری

درخت کاج چتری (کاج سنگی) نام علمی:  Pinus  pinea نام انگلیسی: Stone pine خانواده: کاج Pinaceae کاج چتری جنبه های  زیبایی: حالت رشد و برگ کاربرد: سایبان، بر سطح چمن، تکدرخت   شاخه های سنگین وعریان این درخت به صورت…

بیشتر بخوانید

کلیه حقوق وب سایت نزد دانشنامه گل و گیاه محفوظ است.