بوستان ده ونک

باغ ایرانی تهران

تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۵/۰۱
باغ ایرانی تهران

باغ ایرانی تهران مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن عناصر باغ ایرانی اعم از عناصر طبیعی شامل آب و گیاه و عناصر معماری، با قرار گیری در کنار هم فضای…

بیشتر بخوانید

کلیه حقوق وب سایت نزد دانشنامه گل و گیاه محفوظ است.