Salix babylonica

بید مجنون

تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۲/۱۰
بید مجنون

 درخت بید مجنون نام علمی: Salix babylonica نام انگلیسی: Babylon willow  /  Weeping willow بید مجنون جنبه های زیبایی: حالت رشد کاربرد: سایه افکن، بادشکن، پوشش، کنار آب، تک درخت، کنترل فرسایش و آمایش خاک بید مجنون درختی است انبوه،…

بیشتر بخوانید

کلیه حقوق وب سایت نزد دانشنامه گل و گیاه محفوظ است.